Imprimir

Mantenimiento integral y mejoras de eficiencia energética del edificio Service Center

Informació:
Mantenimiento integral y mejoras de eficiencia energética del edificio Service Center de la Zona de Actividades Logísticas del Puerto de Barcelona
Referència:
1312005
Estat:
Adjudicada
Data d' adjudicació:
28/2/2014 14:00
Pressupost base:
3.788.090,14€
Adjudicatari:
UTE Serveis Integrals de Manteniment Rubatec, S.A. - Electromecánica Soler, S.L.
Import d'adjudicació:
3.095.682,81
Regulació:
Harmònica definitiva
Tramitació:
Ordinària
Tipología:
Pública
Documentación asociada :
tornar