Imprimir

Construcción de una nave logística en la Parcela BZ1 de la ZAL Port - Ciutat

Referència:
1911004 Construcción de una nave logística en la Parcela BZ1 de la ZAL Port - Ciutat
Estat:
Adjudicada
Data d' adjudicació:
25/10/2019 12:00
Pressupost base:
Valor estimado del contrato: 51.932.903€ (más 10.905.909€ de 21 % de IVA)
Adjudicatari:
UTE URCOTEX INMOBILIARIA, S.L.U. - AGEFRED, S.L. - ISIDRE ARCHS, S.L.
Import d'adjudicació:
44.973.895,27€ (más 9.444.518,01€ de 21% de IVA)
Regulació:
No harmònica
Tramitació:
Ordinària
Tipología:
Pública
Documentación asociada :
tornar