Imprimir

Mantenimiento de las instalaciones de exutorios instalados en la Zona de Actividades Logísticas del Port de Barcelona

Informació:
Mantenimiento de las instalaciones de exutorios instalados en la Zona de Actividades Logísticas del Port de Barcelona
Referència:
1522002
Estat:
Adjudicada
Data d' adjudicació:
29/5/2015 12:00
Pressupost base:
100.000,0€
Adjudicatari:
PEFIPRESA, S.A.U.
Import d'adjudicació:
100.000,00€
Regulació:
No harmònica
Tramitació:
Ordinària
Tipología:
Pública
Documentación asociada :
tornar