Imprimir

Servicio de creatividad aplicada y comunicación 360º

Referència:
2022006 Servicio de creatividad aplicada y comunicación 360º
Estat:
Adjudicada
Data d' adjudicació:
30/3/2020 12:00
Pressupost base:
200.000€ (más 42.000€ de 21 % de IVA)
Adjudicatari:
PHILINKS COMUNICA, S.L.
Import d'adjudicació:
186.000€ (más 39.060€ de 21% de IVA)
Regulació:
No harmònica
Tramitació:
Ordinària
Tipología:
Pública
Documentación asociada :
tornar