Imprimir

Mantenimiento integral del edificio Service Center en la ZAL Port

Referència:
2012001 Mantenimiento integral del edificio Service Center en la ZAL Port
Estat:
Adjudicada
Data d' adjudicació:
6/7/2020 17:00
Pressupost base:
2.318.607€ (más 486.907,47€ de 21% de IVA)
Adjudicatari:
SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC, S.A.
Import d'adjudicació:
2.205.568,10€ (más 463.169,30€ de 21 % de IVA)
Regulació:
No harmònica
Tramitació:
Ordinària
Tipología:
Pública
Documentación asociada :
tornar