Imprimir

Oficina técnica en materia de energía fotovoltaica

Referència:
2122012 Oficina técnica en materia de energía fotovoltaica
Estat:
Oberta
Data d'opertura:
8/9/2021 9:30
Data de publicació:
2/8/2021 10:00
Data límit d' informació:
20/9/2021 12:00
Data límit de presentació:
23/9/2021 12:00
Pressupost base:
350.000€ (más 73.500€ de 21 % de IVA)
Regulació:
No harmònica
Tramitació:
Ordinària
Tipología:
Pública
Documentación asociada :
tornar