Imprimir

Contrato Marco para reparaciones corrientes de albañilería en equipamientos de la ZAL Port

Referència:
1721006
Estat:
Adjudicada
Data d' adjudicació:
28/12/2017 0:00
Pressupost base:
600.000,00€
Adjudicatari:
UTE SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT, RUBATEC, S.A. – CRC OBRAS SERVICIOS, S.L.
Import d'adjudicació:
600.000,00€
Regulació:
No harmònica
Tramitació:
Ordinària
Tipología:
Pública
Documentación asociada :
tornar