Imprimir

Trabajos de mejora de los ascensores del Edificio Service Center

Referència:
2021001
Estat:
Adjudicada
Data d' adjudicació:
25/2/2020 12:00
Pressupost base:
45.000€ (más 9.450€ de 21% de IVA).
Adjudicatari:
ORONA, S.C.L.
Import d'adjudicació:
42.163,20€ (más 8.854,27 de 21% de IVA)
Regulació:
No harmònica
Tramitació:
Ordinària
Tipología:
Pública
Documentación asociada :
tornar