Imprimir

Contrato marco para el suministro de materiales y componentes necesarios para la realización del mantenimiento correctivo en los controles de accesos de la ZAL Port

Referència:
1922010
Estat:
Oberta
Data d'opertura:
7/6/2019 12:00
Data de publicació:
15/5/2019 17:00
Data límit d' informació:
28/5/2019 12:00
Data límit de presentació:
30/5/2019 14:57
Data d' adjudicació:
15/5/2019 14:57
Pressupost base:
60.000€ (más 12.600€ de 21 % de IVA)
Regulació:
No harmònica
Tramitació:
Ordinària
Tipología:
Pública
Documentación asociada :
l'esquena...