Imprimir

CILSA, empresa de gestió de la ZAL PORT de BARCELONA, a tancat ... - ZAL Port de Barcelona

31/01/2014
CILSA

CILSA, SOCIEDAD GESTORA DE LA ZAL DEL PORT DE BARCELONA, CIERRA ELDurant l'any 2013, CILSA ha registrat un total de 38,9 milions d'euros d'ingressos, un 1,7% menys que els obtinguts durant el 2012. D'altra banda, benefici net companyia ha estat 2,8milions d'euros, que representa un increment del 8% respecte a les registrades l'any anterior.

Això ha estat possible gràcies a una optimització del costi un millor rendiment dels ingressos financers a través de la gestió activa de la Tresoreria i a reduir les taxes d'interès que el 2012.

Durant el 2013, CILSA ha firmat més de 80 contractes que han suposat la renovació de 160.000 m² logístics de clients existents sobre els 360.000 m² construits, demostrant d'aquesta manera la confiança que en la gestió de la companyia depositen, valorant per sobre de tot, la flexibilitat i orientació al client i la seva capacitat per oferir solucions que s'adapten a les seves necessitats en cada momento. 
També s'ha signat 11.000 m ² logístics de nous clients o ampliacions de clients existents, fet que ha portat a la ZAL a mantenir una ocupació mitjana el 2013 de la 87% Malgrat la situació econòmica actual i, sent el lloc de referència per al sector logístic. Per part d'oficines s'han renovat 4,250 m ² i se'n han aconseguit llogar 1.200 m ² d'addicionals.


Tot això ha portat l'empresa a generar 17.7M€  EBITDA,  fent una inversió de  1,9 milions d'euros, mantenint els nivells d'anys anteriors, la qual cosa ha permès reduir deute net per EUR 11,3 milions aquest any, deixant el deute financer brut a 119, 4 milions d'euros a 31 de desembre.

Seguint les polítiques de Responsabilitat Social Corporativa, destacar els  9.150m ²  que ha estat posats a disposició de la Fundació Banc dels Aliments de forma gratuïta, per la campanya el gran Recapte 2013.

Tornar...