Imprimir

CILSA, homologa mitjançant Acord Marc a 6 enginyeres per als treballs d'arquitectura, enginyeria, i disseny de la ZAL Port

19/06/2017
CILSA

CILSA, HOMOLOGA MEDIANTE ACUERDO MARCO A INGENIERIAS PARA LOS TRABAJOS DE ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y DISEÑO DE LA ZAL PORT

CILSA –empresa que gestiona la ZAL Port- , dins del seu pla estratègic per a la finalització de la totalitat del desenvolupament logístic de la ZAL Port i construcció de fins a 450.000 m² d'infraestructura logística, de la qual preveu una inversió de fins a 200 milions d'euros, està materialitzant accions que permeten escometre els seus nous reptes.

En les últimes setmanes s'han formalitzat diferents compromisos, com el recentment celebrat, en el qual s'ha establert un Acord Marc per a l'homologació de proveïdors per als treballs d'arquitectura, enginyeria i disseny per als nous desenvolupaments en la ZAL Port.

Per a això, el passat 16 de febrer de 2017, CILSA va publicar al seu perfil del contractant, en el BOE i en el Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE), la convocatòria per a l'Acord Marc mitjançant un procediment subjecte a regulació harmònica (SARA). Per als treballs d'arquitectura, enginyeria i disseny dels nous desenvolupaments, CILSA disposa de 4 milions d'euros.

A la licitació es van presentar 15 propostes, homologant-se les següents, les quals van formalitzar l'homologació el passat 12 de maig de 2017:

• IDP ENGINYERIA I ARQUITECTURA IBERIA, S.L.

• INTECSA-INARSA, S.A.

• UTE COLOMER, RIFÀ, S.L.P.-ARMENGOL i ROS CONSULTORS I ASSOCIATS, s.l.p.-projectes i gestió d'instalacions, S.L.

• UTE EMAB ENGINYERIA I MEDI AMBIENT DE BADALONA, S.L. - DOPEC, S.L.

• UTE PAYMACOTAS CATALUNYA, AIE - TRN, ENGINYERIA I INFRAESTRUCTURES I PLANIFICACIÓ, S.A.U.

• UTE TEC-CUATRO, SA-GLOBAL ENDICO, S.L.P.

La nova infraestructura logística que es construirà en els propers quatre anys en la ZAL Port, en funció de la tipologia de nau, logística, crossdocking, e-commerce,… serà de primera qualitat, naus triple A, que adoptaran mesures d'eficiència energètica com l'ús d'energies alternatives, la millora de la qualitat ambiental interior, l'eficiència de l'ús d'aigua, el desenvolupament sostenible dels espais lliures de les parcel·les i la selecció de materials reciclats que permeti l'obtenció de certificació LEED en totes elles.

Tornar...