Imprimir

La ZAL Port compromesa amb el desenvolupament sostenible

04/06/2020

La ZAL Port comprometida con el desarrollo sostenible

 Intensifiquem el nostre compromís social i ecològic amb accions concretes que ens permetin assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible 2030

A la ZAL Port som plenament conscients dels efectes que estem vivint a causa del canvi climàtic i del seu impacte negatiu a tot el món. Per aquest motiu, el 2016 vam aprovar el nostre Primer Pla Estratègic Mediambiental gràcies al qual hem aconseguit diferents certificacions com és el sistema de gestió ambiental ISO 14001, entre d'altres. Ara, renovem i intensifiquem el nostre compromís amb el Pla Estratègic de Responsabilitat Social Empresarial (2019-20-21) que té com a eix central els Objectius de Desenvolupament Sostenible 2030 (ODS 2030) de l'ONU, comprometent-nos a minimitzar la nostra petjada ecològica i a construir un món millor.

La inversió que realitza CILSA - entitat gestora de la ZAL Port - en medi ambient se centra sobretot en la construcció de naus d'acord amb els estàndards LEED i el 2019 també en la remodelació de les oficines del Service Center que s'ha realitzat amb criteris d'eficiència energètica. Aquesta inversió va ser de 476.000 euros el 2018 i el 2019 va pujar fins als 509.000 euros.

Els principals objectius en què estem focalitzant els nostres esforços són aquells en els quals des de la ZAL Port podem actuar de forma directa com són l'ús eficient dels recursos hídrics o la disminució de les emissions de CO2.

  • ÚS EFICIENT DELS RECURSOS HÍDRICS 

Segons dades de l'ONU, aproximadament el 70% de totes les aigües extretes dels rius, llacs i aqüífers s'utilitza pel reg. Per aquest motiu, concentrem els nostres esforços en disminuir el consum d'aigua per a reg apostant per la jardineria sostenible. Un tipus de jardineria que ens permet no només l'estalvi d'aigua sinó també minimitzar l'ús de productes fitosanitaris, de maquinària i de combustible contaminant.

Juntament amb l'estricte seguiment del consum i la sensibilització dels grups d'interès, a hores d'ara des de la ZAL Port s'està treballant en un projecte de substitució de les zones de gespa per un jardí mediterrani amb reg per degoteig i s'està analitzant la possibilitat de recuperar l'aigua pluvial.

  • GESTIÓ ENERGÈTICA EFICIENT  

L'energia és el factor que contribueix principalment al canvi climàtic ja que representa al voltant del 60% de totes les emissions mundials de gasos d'efecte hivernacle. Per aquest motiu la gestió energètica eficient i la minimització de les emissions de CO2 són dos aspectes molt significatius del nostre sistema de gestió ambiental i energètic.

Al llarg d'aquests últims anys hem implantat la Unitat de Tractament d'Aire (UTA), un sistema de cabal variable, un sistema lumínic LED o un sistema de control integral, entre altres. A més, des del 2018 treballem per potenciar l'ús de vehicles elèctrics i amb aquest objectiu hem instal·lat carregadors per a cotxes i per a motos i els vehicles de la ZAL Port ja són elèctrics. També des del 2018 el nostre consum d'energia elèctrica prové de fonts renovables, eliminant les emissions de CO2 relacionades amb el consum elèctric.

Finalment, la remodelació de les oficines de CILSA i del Service Center del 2019 s'ha fet amb uns criteris - obertura de façana per guanyar il·luminació natural i control de l'aire condicionat, per exemple - que ens han permès obtenir la classificació A d'eficiència energètica.

  • RECICLATGE I REDUCCIÓ DE RESIDUS  

Amb l'objectiu de reduir els residus, el 2017 es va implantar un sistema informatitzat que permet el monitoratge, el seguiment i l'anàlisi de la recollida selectiva. Gràcies a aquest sistema s'han introduït millores importants que han permès que, si bé en els últims tres anys s'ha produït un augment dels residus com a conseqüència de l'important augment de l'activitat empresarial, la tipologia que més ha augmentat, en concret un 93 %, sigui la recollida selectiva.

  • PER UNA MOBILITAT SOSTENIBLE    

El nostre repte és reduir el trànsit de cotxes particulars que accedeixen a la ZAL Port garantint alternatives de mobilitat sostenible. Per aconseguir-ho, participem en el Grup de Treball de Qualitat Ambiental APB i en la Taula de Mobilitat de Delta del Llobregat. Treballem per a la millora del transport públic, el carril bici i la potenciació del vehicle elèctric.

  • TEIXINT ALIANCES 

"Per aplicar amb èxit l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, hem de passar ràpidament dels compromisos a l'acció. Per a això, necessitem aliances sòlides, inclusives i integrades a tots els nivells" va expressar l'ex secretari general de l'ONU, Ban Ki-moon. Conscients que l'eficàcia del nostre Pla Estratègic rau en el compromís, però també en les aliances amb els nostres grups d'interès, participem i liderem grups de treball amb la nostra comunitat com són l'Autoritat Portuària de Barcelona, el Delta del Llobregat o l’Ecopark.

L'objectiu de la ZAL Port és sempre sumar esforços que ens permetin avançar cap a la consecució de l'Agenda 2030. Amb el Pla Estratègic de Responsabilitat Social Empresarial (2019-20-21) ens comprometem a seguir lluitant contra el canvi climàtic i posem en marxa accions concretes que ens permetin assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Podeu consultar més detalles a la Memòria de Sostenibilitat 2019 

Tornar...