Imprimir

La ZAL Port inicia la seva plataforma de licitació electrònica

04/06/2018
CILSA

La ZAL Port inicia la seva plataforma de licitació electrònica

 CILSA - empresa participada pel Port de Barcelona i MERLIN Properties - i que gestiona la ZAL Port, ha iniciat una plataforma electrònica de licitació pública amb l'objectiu de facilitar i donar major rapidesa a la realització dels tràmits en matèria de contractació pública i d'acostar encara més l'administració al ciutadà.

Aquesta nova iniciativa respon al continu treball de CILSA de modernitzar els procediments de gestió interna de la ZAL Port i poder oferir sempre un servei de qualitat, eficaç i transparent, així com avançar en l'administració electrònica. A més, sorgeix com una necessitat d'adaptació a la legislació actual que imposa als òrgans de contractació l'obligació d'implementar el format electrònic en la contractació pública. 

CILSA entén aquesta obligació legal com una oportunitat de canvi, generadora de benefici tant per als proveïdors com per a la pròpia administració: major comoditat en la tramitació, eliminació de desplaçaments amb el corresponent estalvi de temps i diners, increment de la transparència, major concurrència i participació del teixit empresarial regional i l'obertura del mercat i la possibilitat de creixement que suposa poder interactuar amb entitats en altres àmbits geogràfics.

 

Presentació d'ofertes
A partir de juny de 2018 les empreses que vulguin participar en els processos de contractació pública en CILSA - ZAL Port, hauran de presentar les seves ofertes de forma totalment electrònica a través d'internet, a través de la seu de licitació electrònica de la ZAL Port: https://community.vortal.biz/prodsts/users/login/index?skinname=cilsa

La plataforma s'ha contractat amb l'empresa VORTAL, proveïdor exclusiu en aquest servei, que compta amb un suport permanent a licitadors i completament adaptada a la “Llei de Contractes del Sector Públic".

Per facilitar el maneig d'aquesta nova eina, CILSA ha organitzat una jornada de formació per informar sobre l'ús de la plataforma de licitació electrònica i facilitar les futures gestions la qual es realitzarà a l'edifici Service Center, demà dimarts, 5 de juny de 2018 d'11.00 a 13.00 hores a la sala 1.

Addicionalment, per a qualsevol dubte o aclariment sobre aquest projecte que ha engegat, els ciutadans i empreses podran contactar a través del telèfon 93 552 58 17 o a través de l'email contratacion@zalport.com.

Per a qualsevol dubte o aclariment sobre el procés de registre, els proveïdors podran contactar amb el Servei d'Atenció al Client de VORTAL en el telèfon 902 02 02 90 de dilluns a divendres de 9h a 19h o a través de l'email info@vortal.es.

Tornar...