Imprimir

Permisos

Mitjans de comunicació, agències de publicitat i localitzadors interessats en prendre fotografies en els espais públics de la ZAL Port i edifici Service Center de la ZAL Port, és necessari posar-se en contacte amb el Departament comercial de CILSA (gestora de la ZAL Port) al telèfon + 34 935525826, servicecenter@zalport.com

Aquesta sol·licitud no té cap validesa per si sola per entrar al recinte de la ZAL Port i totes les seves instal·lacions sense prèvia confirmació de CILSA.