Imprimir

SEGURIDAD, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA ZAL

Informació:
Referència:
1312002
Estat:
Adjudicada
Data d' adjudicació:
19/7/2013 12:00
Pressupost base:
2.960.000,00 €
Adjudicatari:
UTE: PYC Seguridad Catalunya, S.A. - Pregé Catalunya, S.A.
Import d'adjudicació:
2.890.605,60€
Regulació:
Harmònica definitiva
Tramitació:
Ordinària
Tipología:
Pública
Documentació associada :
tornar