Imprimir

Contrato de señalización vertical, horizontal y realización de pasos de peatones elevados en la ZAL

Referència:
1332001
Estat:
Adjudicada
Data d' adjudicació:
19/7/2013 12:00
Pressupost base:
98.000,00 €
Adjudicatari:
UTE: Señales Girod, S.L. - Temavial, S.L.
Import d'adjudicació:
55.938,32€
Regulació:
No harmònica
Tramitació:
Ordinària
Tipología:
Pública
Documentació associada :
tornar