Imprimir

Conveni sobre l'agrupació d'empreses amb la finalitat de gestionar la formació conjunta dels treballadors

Any:2011
Data inici vigència: 18/5/2011 0:00
Data fi vigència:
Data de signatura: 18/5/2011 0:00
Fitxer adjunt:
Altres: Cinc anys renovables
l'esquena...