Imprimir
Mostra gràfics del
Licitacions per volum pressupostari
Licitacions per quantitat
Evolució anual
Taula de licitacions
Tipus de procediment # Licitacions (%) Import adjudicat (%)
Abierto Obras 1 (50,00%) 300.000,00 (80,11%)
Abierto Servicios y Suministros 1 (50,00%) 74.464,84 (19,89%)
TOTAL 2 374.464,84