Imprimir
Mostra gràfics del
Licitacions per volum pressupostari
Licitacions per quantitat
Evolució anual
Taula de licitacions
Tipus de procediment # Licitacions (%) Import adjudicat (%)
Abierto armonizado Obras 1 (6,67%) 14.653.786,25 (77,11%)
Abierto armonizado Servicios y Suministros 2 (13,33%) 200.750,00 (1,06%)
Abierto Obras 6 (40,00%) 3.363.048,21 (17,70%)
Abierto Servicios y Suministros 6 (40,00%) 785.230,00 (4,13%)
TOTAL 15 19.002.814,46