Imprimir

Portal de transparència

El desenvolupament logístic de la ZAL Port de Barcelona està gestionat per CILSA (Centre Intermodal de Logística, S.A.), societat mercantil estatal administrada pel Consell d'Administració, i presidida pel President de la APB (Autoritat Portuària de Barcelona). Per formar part del sector públic estatal, CILSA té l'obligació legal de crear i mantenir aquest portal de transparència. Un projecte que, a més, es correspon amb la seva filosofia i tarannà tal i com mostren les seves polítiques de Responsabilitat Social Corporativa.

Aquesta secció del web respon a la necessitat d'organitzar la informació principal sobre l'activitat de la ZAL Port de Barcelona en un sol espai facilitant així l'accés a tot usuari interessat. La informació es presenta en diversos formats predominant la descàrrega de pdf’s, taules dinàmiques i, quan els continguts ja han estat publicats prèviament, s'aporta l'enllaç al document original.

  Carta del Director General  
 

PresentaciónBenvolgut conciutadà:

Vull presentar-li el Portal de Transparència de la Zona d'Activitats Logístiques del Port de Barcelona.
Des de la ZAL Port entenem que transparència és una mica més que facilitar informació a l'usuari, ha de servir per rendir comptes a la societat a la qual ens devem, als nostres clients i usuaris. Per això és una prioritat que la informació sigui clara, fàcil d'identificar i d'entendre.


Aquest portal de transparència respon, per descomptat, als requisits dictats per la Llei 19/2013 de Transparència, accés a la informació pública i Bon govern. Però també a la nostra voluntat que tot usuari interessat trobi amb facilitat les dades de gestió econòmica i financera o la informació corporativa i organitzativa que hem publicat.
També posem a la seva disposició la "Bústia de transparència", un nou canal de sol·licitud d'informació pública en els termes previstos per la llei anteriorment esmentada.


Des de la ZAL Port assumim el compromís de continuar millorant i actualitzant aquest portal de transparència. Confio que li sigui d'utilitat i valori positivament aquesta iniciativa que ens apropa a vostè.Presentación

Una cordial salutació

 

 

Presentación

Alfonso Martínez
Director General de la ZAL del Port de Barcelona