Imprimir

Accionariat

CILSA (CENTRO INTERMODAL DE LOGÍSTICA, S.A., S.M.E.), és una societat mercantil estatal administrada pel Consell d'Administració, presidit pel president de la Autoritat Portuària de Barcelona (APB).

Tots els membres del Consell d'Administració disposen d'una àmplia experiència en el sector. El seu Comitè Executiu, forma part de l'estructura de decisió de CILSA i reporta al Consell els sugeriments oportuns.

CILSA forma part del sector públic  l'accionariat del qual està format per l'Autoritat Portuària de Barcelona - APB (51,5%) y Merlin Properties (48,5%). Gestiona els terrenys de titularitat de l'APB, situats als termes municipals de Barcelona (Fase 1) i al Prat de Llobregat (Fase 2). 

 

Avancem des d'una visió compartida.

 

Accionariat