Imprimir

Referent logístic del sud d'Europa

referente_sur_europa.png
La ZAL Port és la plataforma i el referent logístic més important de la Mediterrània. Afavoreix la integració de les activitats de distribució i transport en manipulats postindustrials i precomercials, a més d'altres actuacions de valor afegit. Un HUB Logístic únic pel seu alt nivell d'intermodalitat on la seva empresa trobarà la base logística adequada per ampliar el seu mercat.
  
- Port de Barcelona. Concentra l'oferta logística més gran de la Península Ibèrica i lidera el tràfic de contenidors del Mediterrani. És la porta d'entrada al sud d'Europa de les mercaderies que procedeixen de l'Extrem Orient i del Sud-est asiàtic, abastant tot l'arc mediterrani: Sud d'Europa (Espanya, França, Portugal  i Nord d'Àfrica: Marroc, Algèria, Tuníssia). Es considera el punt d'enllaç amb el continent americà. La seva porta per mar s'ubica la terminal BEST.  
- Aeroport Internacional del Prat. La ZAL Port està adjacent a l'Aeroport Internacional del Prat (A 2 km). Disposa d'un Centre de càrrega aèria en constant creixement que acull empreses logístiques especialitzades en càrrega aèria. 
- Xarxa Viària. Barcelona disposa d'una extensa xarxa de carreteres i autopistes que connecten amb les principals ciutats espanyoles i amb Europa, i des de la ZAL Port s'accedeix a les principals rondes per connectar amb aquesta xarxa metropolitana i de llarg recorregut. 
- El Ferrocarril. En un radi de 7 km al voltant de la ZAL Port es troben tres estacions de ferrocarril de transport de mercaderies, i comptarà en un futur amb una estació ferroviària multimodal pròpia. 
- Telecomunicacions. La ZAL Port està dotada d'una infraestructura de cablejat de fibra òptica que facilita a les empreses instal·lades la transmissió de veu i dades entre ells i amb l'exterior, amb torres de telecomunicacions des d'on diversos operadors de telecomunicacions ofereixen els seus serveis.
 

La intermodalitat, un tret diferencial.                   

puerto_2.pngpuerto_1.png

  •