Imprimir

Sobre la ZAL Port

Sobre la ZAL Port
 
 
La ZAL Port és la plataforma logística intermodal del Port de Barcelona. El seu objectiu és generar serveis de tràfic marítim amb serveis d'infraestructures logístiques amb valor afegit a les mercaderies. Un veritable HUB logístic i motor econòmic de la ciutat.

- Referència en el sector. La ZAL Port ha estat la primera plataforma Logística Portuària establerta a Espanya. El seu desenvolupament és un model, i el terme ZAL Port s'ha convertit en un terme genèric.

- Prioritats socials i serveis. La ZAL Port prioritza els serveis que afavoreixin la conciliació laboral, personal i familiar. I les més de 100 empreses instal·lades avalen aquest compromís. Un espai on més de 6.000 treballadors directes comparteixen el seu dia a dia, i on oferir serveis com la llar d'infants ha generat un 23% menys d'absentisme laboral. Un èxit per a les empreses i per a les famílies.

- Sostenibilitat. Les energies renovables i el principi de la precaució ha estat el gran argument de sostenibilitat de la ZAL Port. Sempre des d'un sistema de gestió ètic i socialment responsable.

Una actitud que marca la diferencia.

La ZAL Port  del Port de Barcelona és la plataforma i el referent logístic més important de la Mediterrània. Afavoreix la integració de les activitats de distribució i transport en manipulats postindustrials i precomercials, a més d'altres actuacions de valor afegit. Un HUB Logístic únic pel seu alt nivell d'intermodalitat on la seva empresa trobarà la base logística adequada per ampliar el seu mercat.
  
- Port de Barcelona. Concentra l'oferta logística més gran de la Península Ibèrica i lidera el tràfic de contenidors del Mediterrani. És la porta d'entrada al sud d'Europa de les mercaderies que procedeixen de l'Extrem Orient i del Sud-est asiàtic, abastant tot l'arc mediterrani: Sud d'Europa (Espanya, França, Portugal  i Nord d'Àfrica: Marroc, Algèria, Tuníssia). Es considera el punt d'enllaç amb el continent americà. La seva porta per mar s'ubica la terminal BEST.  
- Aeroport Internacional del Prat. La ZAL Port està adjacent a l'Aeroport Internacional del Prat (A 2 km). Disposa d'un Centre de càrrega aèria en constant creixement que acull empreses logístiques especialitzades en càrrega aèria. 
- Xarxa Viària. Barcelona disposa d'una extensa xarxa de carreteres i autopistes que connecten amb les principals ciutats espanyoles i amb Europa, i des de la ZAL Port s'accedeix a les principals rondes per connectar amb aquesta xarxa metropolitana i de llarg recorregut. 
- El Ferrocarril. En un radi de 7 km al voltant de la ZAL Port es troben tres estacions de ferrocarril de transport de mercaderies, i comptarà en un futur amb una estació ferroviària multimodal pròpia. 
- Telecomunicacions. La ZAL Port està dotada d'una infraestructura de cablejat de fibra òptica que facilita a les empreses instal·lades la transmissió de veu i dades entre ells i amb l'exterior, amb torres de telecomunicacions des d'on diversos operadors de telecomunicacions ofereixen els seus serveis.
 

La intermodalitat, un tret diferencial.                   

puerto_2.pngpuerto_1.png

  •