Imprimir

Galeria comercial

Ofereix diferents opcions comercials a la planta comercial de l'edifici Service Center, on centralitzem molts dels serveis que destinem a les persones:          

Rep aproximadament 1.000 persones en les hores del migdia, persones que treballen a la ZAL Port, veïns i usuaris de la plataforma.         

    galeria_comercial.png 

 

 

Planol-galeria-comercial.jpg
Contacte de la Galeria Comercial:

Tel. +34 93 552 58 58
Mail. servicecenter@zalport.com