Imprimir

Arxiu

Mòduls destinats a l'arxiu i la documentació de les empreses, que permeten guanyar espai a l'oficina. Estan situats al soterrani de l'edifici.

         - 20 mòduls de 5 m², 50 m lineals de prestatgeries.
         - 10 mòduls de 15 m², 150 m lineals de prestatgeries.
         - 3 mòduls de 30 m², 650 m lineals de prestatgeries.

Més informació:

Tel. +34 93 552 58 26

E-mail: servicecenter@zalport.com

 
 
archivo.png