Imprimir

Els nostres valors

La ZAL Port treballa des de 1992 amb els mecanismes necessaris per implementar un sistema de gestió ètic i socialment responsable. L'adopció de nivells d'exigència mediambiental superiors als mínims legals fa que els seus programes socials i mediambientals siguin assumits per l'organització, de forma voluntària i vinculant des de la fundació d'aquest desenvolupament logístic.

Fruit de les nostres bones pràctiques i la consecució planificada estratègicament de diferents fites dins de la nostra Acció Social i la Política Ambiental i Energètica hem consolidat diferents certificacions: ISO 14001, EMAS, ISO 50001 per finalment adherir-nos al Pacte Mundial de les Nacions Unides. El Pacte Mundial de les Nacions Unides afavoreix la sostenibilitat empresarial mitjançant la implantació de 10 principis universals en matèria de drets humans i empresa, normes laborals, medi ambient i lluita contra la corrupció, afavorint d'aquesta manera els Objectius del Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides.


ELS DEU PRINCIPIS

Drets humans

Principi 1. Sostenir i respectar la protecció dels drets humans.

Principi 2. No ser còmplice d'abusos dels drets.

Àmbit laboral

Principi 3. Recolzar els principis de la llibertat d'associació i sindical i el dret a la negociació col·lectiva.

Principi 4. Eliminar el treball forçós i obligatori.

Principi 5. Abolir qualsevol forma de treball infantil.

Principi 6. Eliminar la discriminació en matèria d'ocupació i ocupació.

Medi Ambient

Principi 7. Les empreses hauran de mantenir un enfocament preventiu que afavoreixi el medi ambient.

Principi 8. Les empreses han de fomentar les iniciatives que promoguin una major responsabilitat ambiental.

Principi 9. Les empreses han d'afavorir el desenvolupament i la difusió de les tecnologies respectuoses amb el medi ambient.

Anti - Corrupció

Principi 10. Les empreses i institucions hauran de treballar contra la corrupció en totes les seves formes, inclosos extorsió i suborn.


CILSA, entitat des de la qual gestionem la ZAL Port és pionera en les bones pràctiques, avalua i -en la mesura del possible- implanta, aquells codis que des de l'empresa afavoreixin els nous reptes que la societat demanda, amb una actitud que ens fa socialment responsables i per tant referents en tot el nostre entorn social, ambiental i empresarial.

Consulta el nostre Codi Ètic       

         

  Consulta la Política de Responsabilitat Social