Imprimir

Projectes socials

banc_aliments.png

Projectes socials

 

> Veure més ... > Veure més ...  

 

La ZAL Port és una plataforma logística amb una estratègia orientada a les persones, a la vinculació amb el territori i al compromís social. Un model de gestió que prioritza els serveis i la preocupació per l'entorn.

- Es va crear la Fundación CARES per donar suport a la inserció laboral de persones amb discapacitats i amb dificultats, a través de l'externalització de processos logístics i productius.

- Solidaris amb la pobresa, col·laborem amb la Fundació Banc dels Aliments, cedint gratuïtament una nau de 1.900 m² per a la recollida d'aliments i donant suport en la distribució.