Imprimir

Jardineria sostenible o xerojardineria

Actualment existeixen 35.000 m² de gespa, més de 500 arbres i 1.300 de plantes arbustives. L'avantatge de tenir zones verdes es veu limitat per un consum excessiu d'aigua, i per això s'està substituint la gespa natural per una d'artificial o d'escorça de pi, que reduieix notablement el consum. També es prioritza la plantació d'arbres que suporten l'ambient salí de la costa i necessiten poc manteniment.

Així, la ZAL Port opta per la xerojardineria o jardineria sostenible, que permet un estalvi important d'aigua a través del consum racional i la reducció del manteniment. Això limita l'ús de productes fitosanitaris, de maquinària i de combustible contaminant, així com menys generació de residus, entre d'altres.

 Objectius d'estalvi d'aigua amb La xerojardineria:

- Reduir entre un 40-45 % el consum total d'aigua de la ZAL Port (BCN).
- No superar el consum de la ZAL Port (Prat) (amb el doble de superfície).

 Compromís amb la sostenibilitat.

Jardineria sostenibleJardinería sostenible