Imprimir

Planells fotovoltaics

La instal·lació de planells fotovoltaics fa possible la generació d'energia elèctrica i la seva explotació posterior mitjançant la venda a la xarxa pública. Aquesta idea va néixer l'any 2005 en cobrir de plaques les marquesines de l'aparcament exterior del Service Center, la coberta de l'escola infantil i algunes oficines. L'excel·lent resultat va animar la ZAL Port a instal·lar plaques solars fotovoltaiques de forma extensiva.

La pretensió global de la ZAL Port és instal·lar plaques en 316.535 m² de coberta amb una potència estimada de més de 8 MW. Actualment presenta una ocupació de 60.000 m² de coberta plana amb 3 MW de plaques. Aquesta actuació forma part d'un programa de protecció de l'entorn i de millora de l'eficiència en l'ús dels recursos naturals.

La ZAL Port s'anticipa als canvis, renova els seus productes i processos de fabricació amb criteris de sostenibilitat, i aplica els avenços tecnològics davant dels nous reptes.

Un dels tres parcs fotovoltaics sobre coberta més importants d'Espanya.

 

Panells fotovoltaics

Panells fotovoltaics