Imprimir

Recollida sel·lectiva

La ZAL Port dóna un tractament selectiu de residus en origen en defensa del medi ambient i innovant en aquest aspecte des de l'inici de la pròpia planificació de la nostra Plataforma. El pla de recollida sel·lectiva de residus a la ZAL Port s'adapta a les necessitats de les empreses: al tipus de residu generat, al tipus de contenidor que necessiten i a la freqüència de recollida.

Actituds sostenibles.

 

 
Recollida sel·lectiva