Imprimir

ISO 14001

ISO 14001

CILSA, organisme que gestiona la ZAL Port del Port de Barcelona, va rebre el passat 14 de gener de 2016 el Certificat del Sistema de Gestió Ambiental ISO 14001:2004 que concedeix Bureau Veritas Certification, gràcies al compliment dels màxims estàndards mediambientals en la gestió de la Zona d’Activitats Logístiques del Port de Barcelona, pel manteniment i conservació dels espais comuns.

L’eix del projecte per aconseguir la certificació s’ha basat en el disseny de la política ambiental de la ZAL Port del Port de Barcelona, que recull els compromisos i objectius de la companyia, que fins aquest moment exercia voluntàriament des dels inicis d’aquest desenvolupament logístic, promovent les bones pràctiques i una gestió ètica, i mantenint-se com a referent gracies a ser pioners en aquest sentit.

El certificat acredita que la ZAL Port del Port de Barcelona, compleix amb els requisits que estableix la Norma ISO 14001 i que ha implantat un sistema de gestió ambiental que ajuda a prevenir els impactes ambientals, minimitzar el consum d’energies no renovables i promoure l’ús de les millors tecnologies disponibles.

Destaquen en aquest sistema de millora mediambiental, - entre altres- aspectes tan rellevants como la optimització dels residus, la minimització d’impactes ambientals d’activitats e instal·lacions, la investigació dels incidents ambientals que ocorren o la resposta davant emergències ambientals i les darreres mesures establertes com és la substitució del enllumenat públic de la ZAL Port por enllumenat LED, fet que permet un estalvi energètic substancial fent un ús eficient de l’energia, a més de que atenua en gran forma les emissions de CO₂.

La certificació conforme a la norma ISO 14001 permet a la ZAL Port posicionar-se como referent en la gestió ambiental i la sostenibilitat entre les diferents plataformes logístiques existents a Espanya.

El procés d’ implantació del Sistema de Gestió Ambiental ha estat desenvolupat per personal propi, incloent activitats de formació i sensibilització dels treballadors, fomentant la cultura de respecte i compromís amb el medi ambient.

Amb la obtenció d’aquesta certificació mediambiental es tanca un procés iniciat al 2015 i serveix de base per que CILSA ho incorpori en la seva política de gestió mediambiental als àmbits de la seva competència.

Certificat ISO descarregable en pdf (Català).

Certificat ISO descarregable en pdf (Castellà).