Imprimir

ISO 50001

ISO 50001

 

 

 

 

 CILSA, organisme que gestiona la ZAL Port, va rebre el passat 20 de desembre de 2017 el certificat ISO 50001 que ha estat auditat i certificat per Bureau Veritas Certification, gràcies al compliment dels màxims estàndards en la gestió de la Zona d'Activitats Logístiques del Port de Barcelona, per oficiar l'ús i consum de l'energia encaminats a l'eficiència energètica.

 

L'eix del projecte per aconseguir la certificació s'ha basat en el compliment de la política ambiental i energètica de la ZAL Port, dissenyada per recollir els compromisos i objectius de la companyia, que exercia voluntàriament des dels inicis d'aquest desenvolupament logístic, fins que en el 2015 va aconseguir les certificacions ISO 14001 i el 2016 la certificació EMAS III, promovent les bones pràctiques, la gestió ètica, i mantenint-se com a referent gràcies a ser pioners en aquest sentit.

 

Amb l'obtenció d'aquesta nova certificació ambiental, CILSA tanca el cercle d'un procés que li ha estat rellevant per incorporar en el seu Sistema de Gestió Ambiental en els àmbits de la seva competència, i que demostren el seu compromís amb el medi ambient. Aquest certificat acredita que la ZAL Port, compleix amb els requisits que estableix la Norma ISO 50001: 2011 que es funda en les exigències que ha de complir aquest sistema de gestió energètica per dur a terme millores contínues i sistemàtiques del rendiment energètic de l'organització, la qual que contribueix a un ús de l'energia més eficient i més sostenible, atorgant-li confiança en el sistema de gestió. Destaquen en aquest sistema les últimes mesures establertes que s'enquadren en la seva política ambiental que van consistir en la substitució de l'enllumenat públic del Parc per enllumenat LED. Aquest fet va permetre un estalvi energètic substancial a més que atenua en gran manera les emissions de CO₂.

 

A l'edifici Service Center es van substituir les instal·lacions de llum i aire condicionat per il·luminació LED i clima d'última generació; es va instal·lar film solar sobre el vidre de l'edifici que filtra llum i intensitat de calor i altres mesures correctores que van aconseguir un gran estalvi energètic. El procés d'implantació del Sistema s'ha desenvolupat per personal propi de CILSA, incloent activitats de formació i sensibilització dels treballadors, fomentat la cultura de respecte i compromís amb el medi ambient, que és la base de l'èxit d'aquest projecte.

 

Certificat ISO 50001:2011 per descarregar en PDF