Imprimir

Política de sostenibilitat

Des de la planificació del desenvolupament logístic de la ZAL Port del Port de Barcelona, CILSA desenvolupa actuacions dirigides a potenciar la sostenibilitat i la cura del medi ambient, sent pioners en les bones pràctiques.

Les últimes mesures que s'emmarquen en la nostra política mediambiental consisteixen en la substitució de l'enllumenat públic del nostre parc per enllumenat LED.

Aquest fet permet un estalvi energètic substancial a part de que atenua en gran forma les emissions de CO2.

A l'edifici del Service Center s'han substituit instal·lacions de llum i aire condicionat per il·luminació LED i clima d'última generació; s'ha instal·lat film solar sobre el vidre de l'edifici que filtra la llum i intensitat de calor i altres mesures correctores que han aconseguit un gran estalvi energètic.

 

Consulta la Memòria de Sostenibilitat 2020