Imprimir

Prevenció de riscos i plans d'autoprotecció

La prevenció de riscos i plans d'autoprotecció s'aconseguiexen amb un nivell d'exigència superior als requeriments mínims. En els més de 20 anys d'activitat, la ZAL Port no ha comptabilitzat greus accidents laborals i gràcies a la bona pràctica ha minimitzat el nombre d'aquestes incidències. Destaca la gestió integral de la seguretat laboral en la plataforma: plans d'autoprotecció, fitxes de seguretat i protocol d'avisos d'emergència via sms.

Els principals criteris de prevenció:
- Seguretat de les naus.
- Valors estructurals segons el CTE (Codi d'edificació).  
- Pla d'emergència inclòs en el Pla del Port de Barcelona.
- Auditories anuals de les condicions de seguretat de les naus.
- Sistemes avançats en la prevenció i resistència al foc.
- Construcció de les naus en base a principis bioclimàtics.
- Optimització del consum energètic i l'aïllament tèrmic.
- Procediments específics: espais confinats i treball en altura.

La ZAL Port ha participat, juntament amb patronals i administracions públiques, en:
- La confecció de l'estudi Europeu de Riscos laborals en zones logístiques.
- L'elaboració del pla de Prevenció que garanteix el control de l'Activitat de les Empreses subcontractades en el Manteniment de la ZAL Port (en col·laboració amb La Universitat Politècnica de Catalunya - UPC).
- La Cooperació amb el cos de bombers de la Generalitat de Catalunya.

La prevenció, la millor inversió.

PrevenciónPrevención